Tuesday, 9 October 2018

Latihan SRT Tujuannya Untuk Ini

Latihan SRT untuk Calon Anggota 2018GALIA NEWS - Jogja, (9/10/2018) Dalam pengaplikasian ilmu yang berpanduan pada buku diktat, perlu dilaksanakan evaluasi dalam latihan teknik. Dalam latihan tersebut dipaparkan pengenalan alat dan teknik-teknik yang diperlukan dalam berkegiatan alam bebas, seperti halnya SRT.

SRT(Single Rope Technic) biasanya digunakan dalam kegiatan caving dengan bentukan gua vertikal. 

       Mapala UPN sebagai wadah oraganisasi pecinta alam memfasilitasi Wall Panjat sebagai sarana simulasi bagi para calon anggota muda 2018.

Latihan SRT bertujuan memberikan pemahaman kepada calon anggota yang masih sangat asing dengan kegiatan ini. Selain paham mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya apabila berkegiatan di lapangan.(Kenci, MPA 018.245)